El Consell Rector actua com a òrgan d’administració, representant les diferents sensibilitats dins del nostre col·lectiu i vetllant pels seus interessos. Alhora que fixa l’horitzó estratègic de la nostra organització.

El Comitè de Direcció, s’encarrega de l’ estratègia empresarial, gestió, organització i coordinació corporativa. Qui juntament amb els diferents equips de treball de cadascuna de les línies de negoci, tenen el repte diari de seguir sent un referent sectorial.

otes les actuacions de la Cooperativa estan compromeses i alineades amb la missió, la visió i els valors corporatius, que impregnen tota l’estructura organitzativa; alhora que estableixen sinergies amb els grups d’interès, mitjançant un clar i rotund compromís amb la sostenibilitat mediambiental.

Consell Rector

Comitè de Direcció

Espai de l'associat

Tota la informació essencial en un sol lloc.