Qualitat d’origen

El nostre arròs és un producte únic i reconegut per haver estat cultivat al Delta de l’Ebre, un entorn on la terra conté les propietats més riques i fèrtils, on l’aigua dolça s’abraça amb la salada, on les temperatures acompanyen als qui treballen cada dia la terra, donant com a fruit les varietats exclusives del Delta: Bahia, Gleva i Bomba. Un producte d’origen i qualitat garantits per haver estat curosament llaurats per autèntics experts de la tradició arrossaire, que produeixen arròs de categoria Extra.

Per això, el Consell Regulador del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya ens ha concedit les següents mencions:

  • L’arròs
    amb Denominació d’Origen
  • Un producte exclusiu
    del Parc Natural del Delta de l’Ebre
  • Qualitat Extra
    garantida

(1) Denominació específica "Arròs del Delta de l’Ebre"
(2) Denominació d’Origen Protegida
(3) Denominació de Qualitat


(4) Sistema de Gestió de Qualitat
(5) Normes de Qualitat i Seguretat Alimentària
(6) Normes de Qualitat i Seguretat Alimentària
(7) Memòria de Sostenibilitat Certificado


Normativa:
La qualificació de Denominació de Qualitat va ser creada pel decret 33/1983 del Departament d´Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya per a garantir l’origen i la qualitat dels productes alimentaris.

Es ratifica el text del Reglament de la Denominació Específica “ARRÒS DEL DELTA DE L´EBRE”, aprovat per ordre de 29 de maig de 1989, modificat per l’ordre de 22 de maig de 1991 del Departament d´Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, que figura com a annex a la present disposició, la qual és assumida pel Ministeri d´Agricultura, Pesca i Alimentació, a efectes de promocionar-lo i defensar-lo en l’àmbit nacional i internacional.

BOE núm. 12 (14-01-92)-ORDRE de 11-12-91

Notícia destacada

Arrossaires del delta de l’Ebre i secció de crèdit SCCL crea un grup operatiu sobre fertilització sostenible...